Αναρτήσεις

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Isolation - Christina Kartali

VIDEO POETRY Tώρα (η πιο φευγαλέα λέξη) / Now (the most fleeting word)

international video poetry festival

from project: "Mikroi Narkissoi - anna's body" (Mariza Nikolaou)

Let's dance. Together?

Μαρίζα Νικολάου 2004

απεγκλωβισμός

In the Wolf's Belly, ταινία του Γιώργου Ναλπαντίδη (αποσπάσματα)

Φωτογραφίες της Μαρίζας Νικολάου 2

Φωτογραφίες της Μαρίζας Νικολάου

Μπαλάντα της Aπόγνωσης

Κατοπτρισμός

(φωτογραφία)